ENGLISH - POLISH

ASTRONOMICAL THESAURUS

- COSMOLOGY AND COSMIC OBJECTS -

Angielsko - polski   tezaurus terminologii astronomicznej

- kosmologia i obiekty Wszechświata -

Click here to enter (WEJŚCIE)

gMAREK ŁUKASIK

Katedra Języków Specjalistyczych, UW.

Image / Ilustracja: Helix Nebula (Mgławica Ślimak), Hubble Space Telescope